besttrip computer

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553

การ Format และ การลงวินโดวส์ใหม่

make cash


การ Format
1. การ Format ก็คือการลบข้อมูลทั้งหมดใน Partition นั้น ๆ ข้อมูลจะหายไปทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลยังอยู่ เพราะคอมพิวเตอร์แค่ไป mark ไว้เท่านั้นว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลว่างสามารถใช้งานได้ ทำให้แม้ว่าจะ Format ข้อมูลใน Hard Disk ไปแล้ว ก็ยังมีมือดี (ดีจริงเหรอ) กู้ข้อมูลกลับคืนมาได้

2. จะ Format กี่ครั้งก็ได้ แต่ตามปกติแล้ว จะ Format ก็ต่อเมื่อต้องการติดตั้ง OS ใหม่เป็นเหตุผลหลัก

3. ขั้นตอนการ Format สามารถทำได้ 2 วิธี
3.1 แบบ Command Prompt มีขั้นตอนดังนี้
- คลิกที่ Start >> run >> พิมพ์ cmd
- พิมพ์ format และชื่อ drive เช่น format d:

3.2 แบบ GUI มีขั้นตอนดังนี้
- เปิด My Computer
- คลิกที่ Drive ที่ต้องการ Format
- คลิกขวาแล้วเลือก Format
- เลือกประเภทของ File System ที่ต้องการว่าจะใช้ Fat, Fat32 หรือ NTFS
- คลิกที่ Start เพื่อเริ่ม Format

หมาย เหตุ : กรณีต้องการ Format Drive ที่มี OS เช่น Drive C ควร Format ด้วยแผ่นติดตั้ง Windows จะดีที่สุด >> ตอนลง Windows ที่หน้าจอเลือก Partition เครื่องจะถามเราว่าจะ Format หรือไม่ ก็ให้ Format ไป

การลงวินโดวส์ใหม่
1. เปิดเครื่อง สั่ง BIOS ให้ boot จาก CD-ROM (boot from CD-ROMอันดับแรก)
หลังจาก save BIOS และ exit กดEnterแล้วเครื่องจะ restart

2. ใส่ แผ่น windows XP เข้าไปใน CD-ROM Drive

3. จะพบข้อความ press any key to boot from CD.. ให้กดปุ่ม Enter
เพื่อ boot เครื่องจาก CD-ROM Widows XP

4. จะมีการ copy ไฟล์หรือข้อมูลบางส่วน ให้รอไปก่อน

5. เมื่อพบหน้าต่าง welcome to setup ให้เริ่มติดตั้งได้ทันทีโดยกดปุ่ม Enter เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

6. จะปรากฏข้อความเกี่ยวกับการใช้งาน windows XP (หน้าจอเขียนว่า Windows XP Licensing)
ให้กดปุ่ม F8 เพื่อยอมรับรายละเอียดดังกล่าว

7. พอมาถึงขั้นตอนนี้ จะเป็นการเลือกติดตั้ง Windows XP ลงใน partition ใด
จะพบคำสั่งให้เลือก 3 แบบคือ
-ติดตั้งใน partition ที่เลือกไว้ ให้ กด Enter
-สร้าง partition ใหม่กด C
-ลบ partition นั้นกด D
สมมติว่าจะเลือกลงใน partition ที่เลือกไว้คือ Drive C นะ
ให้กด Enter เพื่อติดตั้งที่ Drive C

8. เลือกระบบไฟล์ที่ต้องการ โดยกดปุ่มลูกศรขึ้นลง หลังจากนั้นกด Enter

9. ปรากฏหน้าจอให้ format (to continue and format the partition ,press Enter) ให้กด Enter

10. Windows จะเริ่ม format

11. หลังจาก format แล้วมันก็จะ copy ข้อมูลลงใน HDD

12. หลังจากนั้นปรากฏหน้าจอ This partition of setup has completed……
ให้กดปุ่ม Enter เพื่อ restart เครื่อง

13. หลังจากเครื่องเริ่ม restart อย่ากดปุ่มใดๆ ให้รอจนกว่าจะขึ้นหน้าจอ Windows XP Professional

14. จะเห็นวินโดว์ตรวจสอบค่าต่างๆ พร้อมทั้งบอกข้อดีอะไรของมันไปตามเรื่อง

15. รอสักหน่อยก็จะปรากฏหน้าต่าง Regional and language Option ออกมา คลิ๊กที่แท็บ Customize

16. คลิ๊กที่แท็บ languages

17. คลิ๊กถูกที่ข้อความ install files for complex scipt….แล้วตอบ OK
และคลิ๊กถูกที่ install files for East Asian language แล้วตอบ OK

18. จากนั้น คลิ๊กที่แท็บ advanced

19. เลือกภาษาไทย แล้วกด Apply เครื่องจะ copy ไฟล์ font ภาษาไทย (ขั้นตอนนี้ใจเย็นรอสักครู่)

20. หลังจากนั้นคลิ๊กที่แท็บ regional option แล้วเลือกไทย location ก็เลือกเป็น Thailand

21. คลิ๊ก next

22. จะปรากฏหน้าต่าง personalize Your software
ให้ตั้งชื่อตามใจที่ต้องการ ส่วนช่อง Organization เลือกพิมพ์เป็นอะไรก็ได้

23. คลิ๊ก next

24. กรอกหมายเลขแผ่น windows XP ซึ่งมี 25 ตัว

25. คลิ๊ก next

26. กรอกชื่อ computer ที่ช่อง computer name

27. ตั้ง password หรือไม่ตั้งก็ได้ตามใจ

28. คลิ๊ก next

29. ตั้งวันที่ให้ตรง ที่ time zone เลือก GMT +7 Bangkok,Hanoi,Jakata

30. คลิ๊ก next

31. เลือการติดตั้งแบบ Typical

32. คลิ๊ก next

33. กรอกข้อมูลเครือข่ายกรณีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใส่ชื่อเครือข่าย
ถ้ามี modem มันก็ให้ set ค่าต่างๆ ขณะนั้นเลย ก็กรอกไป

34. คลิ๊ก next และรอต่อไปจนกระทั่งมัน restart ใหม่

35. อย่ากดปุ่มใดๆ ให้รอจนกระทั่งมันขึ้น logo Windows Xp professional

36. ถ้าเครื่องเป็น VGA on Board มันก็จะปรับขนาดจอภาพให้จนขึ้นมองได้ชัดเจนแล้วให้กด OK
แต่ถ้าเป็น VGA ต่างหากมันจะข้ามขั้นตอนนี้ไป

37. จะปรากฏหน้าจอ Welcome to………. .ให้คลิ๊ก next ด้านล่างขวา

38. หากต่อ internet มันจะเชื่อมต่อ internet เพื่อ update
แนะนำว่าข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยโดยคลิ๊กที่ skip ซึ่งอยู่ด้านล่างขวา

39. จะปรากฏหน้าจอ ready to register with ….. ให้เลือก No, not this time

40. คลิ๊ก next ด้านล่างขวา

41. จะปรากฏหน้าจอ who will use this computer? ให้กรอกชื่อผู้ใช้ซึ่งมีให้กรอก 5 users
แต่กรอกชื่อเดียวได้โดยชื่อนั้นห้ามซ้ำกับชื่อเครื่องที่ตั้งไว้ในข้อ 26

42. คลิ๊ก next ด้านล่างขวา

43. คลิ๊ก finish ด้านล่างขวา เป็นอันเสร็จ