วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553

วิธี ปัญหากรณี Blue Screen of Death วิธีที่ 2

make cash
1. ใส่แผ่นบูต window เข้าไป (ต้องไปแก้ bios ให้บูตจากแผ่น cd เป็นอันดับแรก)
2. เมื่อหน้าจอแสดงทางเลือกว่าจะติดตั้ง window ใหม่หรือ repair window ให้เลือก repair ด้วยการกด R
3. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอเหมือน command prompt เรียกว่า Recovery Console ให้ระบุหมายเลขของระบบปฏิบัติการที่มีในเครื่อง ถ้าเครื่องมีระบบเดียวก็ให้พิมพ์เลข 1
4. ถัดมาจะแสดงข้อความให้กรอก administrator password ถ้าไม่ได้ตั้ง password ไว้ก็ให้กด enter
5. ต่อมาให้พิมพ์ตามนี้ โดยเมื่อพิมพ์แต่ละบรรทัดเสร็จให้กด enter

md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default

copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
6. พิมพ์ exit เพื่อปิด Recovery Console เครื่องจะ restart เข้าสู่ window
เปิดมาก็ใช้ได้ แต่.. ข้อมูลต่าง ๆ เช่นโปรแกรม ไดร์เวอร์ User ใช้ไม่ได้ ทำอย่างไรละ เอ้า มาตั้งต้นใหม่ไง
เนื่องจากเครื่องมันฟ้องแค่
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
ก็เลยคัดลอกเอาเฉพาะ System มา
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
ก็พบว่า ใช้ได้ดี ทุกอย่างอยู่ครบ ยกเว้นไดร์เวอร์
ข้อมูลสำคัญ โปรแกรมเฉพาะของคุณหมอก็เลยอยู่ดี

ปัญหานี้สัญนิฐานได้หลายประการ
1. เกิดจากการปิด Switch ขณะ Shutdows ยังไม่เรียบร้อย (ก็ทำบ่อยอยู่นา...) Cry
2. เกิดจากไวรัสบางตัว
3. เกิดจากการเผลอเลอของผู้ใช้ ลบไฟล์สำคัญ หรือลบ Registry สำคัญ ๆ ไปโดยไม่รู้ตัว

วิธีละเอียดที่สุด
คืนค่าการสำรองของกลุ่ม System
ข้อมูลสำคัญ: ขั้นตอนนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ในโดเมนคอนโทรลเลอร์แบบ active directory เนื่องจากหากคุณใช้กลุ่ม ระบบโฟลเดอร์ REPAIR ก็จะไม่ใช่โดเมนคอนโทรลเลอร์อีกต่อไป

ใช้เครื่องมือ Repair Console เพื่อแทนที่สำเนาสำรองของกลุ่ม System จากโฟลเดอร์ซ่อมแซม หากยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือ Repair Console ไว้ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปิดใช้งานได้จากขั้นตอน Emergency Repair:

1. ใช้ซีดีรอม Windows 2000 หรือแผ่น Startup disk ของ Windows 2000 เพื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์
2. เมื่อเห็นข้อความ "Welcome to Setup" ให้กด R เพื่อเลือก "repair"
3. กด C เพื่อเปิดเครื่องมือ Recovery Console
4. เลือกการติดตั้งที่คุณต้องการซ่อมแซม
5. พิมพ์ รหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ

หากคอมพิวเตอร์เป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์ ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับ Directory Services Restore Mode เมื่อได้รับการพรอมต์ให้ทำสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ Recovery Console โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
239803 (http://support.microsoft.com/kb/239803/TH/ ) วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของ Recovery Console ในโดเมนคอนโทรลเลอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
223301 (http://support.microsoft.com/kb/223301/TH/ ) การป้องกันบัญชีผู้ดูแลระบบใน Offline SAM (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
6. ที่ บรรทัดคำสั่งของ Recovery Console ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดปุ่ม ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
cd system32\config
ren system system.old
ren system.alt systemalt.old
7. หากคุณได้ใช้ Emergency Repair Disk Wizard จากเครื่องมือ Windows Backup and Recovery แล้ว ให้คัดลอกสำเนาของกลุ่ม System จากโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Repair\Regback

หากคุณยังไม่ได้ใช้ Emergency Repair Disk Wizard ให้คัดลอกกลุ่ม System ที่เป็นค่าเริ่มต้นจากโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Repair

ข้อมูลสำคัญ: คุณต้องคืนค่าสำเนาล่าสุดของกลุ่ม System นอกจากนี้คุณยังต้องติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ทำงานเป็นบริการต่างๆ ที่คุณได้ติดตั้งตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่คุณได้ปรับปรุง Emergency Repair Disk

เมื่อต้องการคัดลอกกลุ่ม System ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
copy c:\winnt\repair\system c:\winnt\system32\config
เมื่อต้องการคัดลอกกลุ่ม System ที่ได้สำรองไว้ครั้งล่าสุดที่คุณใช้ Emergency Repair Disk Wizard ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
copy c:\winnt\repair\regback\system c:\winnt\system32\config
8. ที่ พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ exit แล้วกดปุ่ม ENTER เพื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่


หากมีการใช้งานทรัพยากรจำนวนมากร่วมกันในคอมพิวเตอร์ รีจิสทรีอาจมีขนาดใหญ่เกินไป เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้

1. เรียกใช้โปรแกรม registry editor (Regedt32.exe)
2. ค้นหา และคลิกคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Share
3. ใน เมนู Registry ให้คลิกที่ Save Key
4. ในช่อง File Name ให้พิมพ์ Shares.new และคลิกที่ Save
5. ค้นหาและคลิกคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE
6. ในเมนู Registry ให้คลิกที่ Load Hive
7. ในรายชื่อแฟ้ม คลิกแฟ้ม System.old แล้วคลิก Open
8. ในช่อง Key Name ให้พิมพ์ System.old และคลิกที่ OK
9. ค้นหา และคลิกคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Select
10. จด การตั้งค่าสำหรับค่า Default
11. ค้นหาและคลิกคีย์ต่อไปนี้ในรี จิสทรี
HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old\ControlSetx\Services\LanmanServer\Shares
โดยที่ x โดยที่ คือตัวเลขที่คุณจดไว้ในขั้นที่ 8
12. ใน เมนู Registry ให้คลิกที่ Save Key
13. ในช่อง File Name ให้พิมพ์ Shares.old และคลิกที่ Save
14. คืนค่าคีย์ Shares.new ไปยังกลุ่มรีจิสทรี System.old:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old\ControlSetx\Services\LanmanServer\Shares
15. คลิ กคีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old
16. ในเมนู Registry ให้คลิกที่ Unload Hive
17. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
18. เริ่ม ต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ไปยัง Recovery Console
19. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER เมื่อจบแต่ละบรรทัด:
ren system system.org
ren system.old system
20. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ exit แล้วกดปุ่ม ENTER เพื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

1 ความคิดเห็น:

 1. Gclubclick ศูนย์รวมคาสิโนดัง พนันบอล แค่คลิกเดียวที่มีให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเราไม่ว่าจะเป็นคาสิโนยอดนิยม และคาสิโนใหม่ ๆ เช่น GClub , Royal1688 , Ruby888 , Holiday-Palace , Genting-Crown ,Reddragon88 ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศจริง sภายในคาสิโนจริงทุกเกมส์การ เล่นตื่น เต้นเราใจ และนอกจากคาสิโนคุณภาพที่เราคัดสรรมาให้ ท่าน แล้วทาง
  Gclubclick.com เองยังมี SportBetting Onlineให้ท่านได้เลือกเดิมพนันกีฬาโปรด ที่ท่านชื่นชอบอย่างจุใจ อาทิ เช่น SBOBET ,IBCBET , WinningFT , MMMBET ท่าน สามารถเปิดเล่นกับเราได้แล้ววันนี้ ทางเรามีพนักงาน Call Center ไว้คอยบริการท่านด้วยความเป็นกับเองประทับ ในตลอด 24 ชม.
  ติดต่อสอบถาม 24 ชัวโมง
  081-122-5019 , 081-122-4019 , 080-559-7275
  http://www.Gclubclick.com
  http://gclubclick.blogspot.com/5

  ตอบลบ