วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553

54 เทคนิค ในการปรับแต่ง Windows XP

make cash
1.การกำหนด Config Windows XP
ไปที่ C:>windows/system32/edit config.nt/file=40 แก้เป็น 120


2.การติดตั้ง XP5 ระบบ Lan
1. ไปที่ Mycomputer > Properties > Computer Name > Change > Computer Name > ตั้งชื่อเป็น server > Workgroup > ตั้งชื่อเป็น MSHOME > OK ผ่านตลอด
2. ไปที่ My Net work Places > Properties > Local Are Connection > Properties > Internet Protocal (TCP/IP) > Use The folling IP Adress > IP Adress พิมพ์ 10.16.10.1 > Subnet Mask พิมพ์ 255.255.255.0 > Default Geteaway พิมพ์ 10.16.10.1 > OK > OK > Local Area Connection > Properties > Advanced > Settings > Off (Not Recommended > OK > OK
3. ไปที่ XP5 > Sharing and Security > Network Setup Wizard > Next > Next > เลือก Ignore Disconnected Network Hardware > Next > Next > Next > Next > Next > Next > Just Finish The Wizard > Next > Finish > Share This Folder On The Network Users To Change My Files > OK
4. ไปที่ My Network Places > Map Network Drive > Drive เลือก X > Folder พิมพ์ \\server\xp5 > Finish > XP5 > xp5 > sEND tO > dESKTOP > Restart
หมายเหตุ ก่อนการติดตั้ง XP5 ระบบ Lan ควรปิดเครื่องคอมตัวที่เป็น Server เสียก่อน หลังจากเสร็จขั้นตอนที่ 4 แล้วจึงเปิดเครื่อง Server เพื่อทำขั้นตอนต่อไป
5. ไปที่ Mycomputer > Properties > Computer Name > Change > Computer Name > ตั้งชื่อเป็น server4 (ต้องไม่ซ้ำกับเครื่องอื่นๆ) > OK ผ่านตลอด
6. ไปที่ My Net work Places > Properties > Local Are Connection > Properties > Internet Protocal (TCP/IP) > Obtain an IP Adress Automatically > OK ผ่านตลอด (เพื่อเปิดใช้อินเตอร์เน็ต)

3.
การนำรายงานจากโปรแกรมบัญชีไปใช้ที่ Excel
เลือกรายงานที่ต้องการ --> กด F5 --> เลือกแฟ้มข้อมูล SDF FILE --> ลบ TEMP\GLSTM และตั้งชื่อใหม่ --> ออกจากระบบ ไปที่ Excel --> Open --> C: --> windows เพื่อเปิดไฟล์ที่ตั้งชื่อไว้ --> Delimited --> File Orign --> เลือก 874 : Thai (Windows) --> Next --> เลือก Comma และเอาเครื่องหมายถูกหน้า Tab ออกไป --> Next --> Finish


4.
การ Update Flash Player เพื่อให้โปรแกรม npa-account เสถียรภาพ ต่ออินเตอร์เน็ต
--> My Computer --> C:> --> Windows --> System32 --> Macromed --> Flash --> Flashutil9f.exe --> Install Now


5.
การใช้ภาษาไทย
กด Alt + Shift (ทางซ้ายมือ) ใช้ภาษาอังกฤษ กด Alt + Shift (ทางขวามือ)


6.การลบเครื่องหมายลูกศร Shortcut
Start >Run > regedit > Hkey_Classes_Root > inkfile > ลบ IsShortcut ออก

7.การเพิ่มความเร็วในการ shuts down
Run > regedit > Hkey_local_machine > System > Current ControlSet > Control > WaitTokillserviceTimeout > ปรับเป็น 1

8.การปิดทำงาน Autoplay
1.Run > regedit > Hkey_local_machine > System > Current ControlSet > Services > Cdrom > Autorun > กำหนดค่าเป็น 0
2.Run > gpedit.msc > Computer Configuration > Administrative Templates > System > ดับเบิ้ลคลิกที่ Turn off Autoplay > Enabled > All Driver

9.
การเร่งความเร็วให้กับเมนู Start
Run > regedit > Hkey_Classes_User > Control Panel > Desktop > AutoEndTasks = 1 > HungAppTimeout = 1 > MenuShowDelay = 100 > WaitToKillAppTimeout = 1

10.
สร้าง Shortcut โดยไม่มีคำว่า Shortcut
Run > regedit > Hkey_Classes_User > Software > Microsoft > Windows > Current Version > Explorer > Link > กำหนดค่าเป็น 00

11.
เพิ่มความเร็วให้แรม
Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > Session Manager > Memory Management > Disable PagingExecutive ตั้งค่าเป็นเลข 1 > Value data แล้วกด OK จากนั้นไปที่ LargeSystemCache ตั้งค่าเป็นเลข 1 แล้วกด OK เหมือนกัน แล้วปิดโปรแกรมให้หมด แล้วกด Log off

12.
ลบ window genuine advantage ออกจากเครื่อง
กด start > run > regedit.exe > HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows NT > CurrentVersion > Winlogon > Notify พอถึงตรงนี้หา folder ที่ชื่อว่า WgaLogon แล้วลบทิ้ง

13.
บูทวินโดวส์ XP แบบติดเทอร์โบ
Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > SessionManager > MemoryManagement > PrefetchParameters > EnablePrefetcher จาก 3 แก้เป็น 2 > OK

14.โหลดหน้าเว็บให้เร็วขึ้นสุดๆ

ไปที่ run > พิมพ์ regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Services > Tcpip > ServiceProvider > class > พิมพ์ 1 > DnsPriority พิมพ์ 1 > HostsPriority พิมพ์ 1 > LocalPriority พิมพ์ 1 > NetbtPriority พิมพ์ 1 > OK

15.
ยกเลิกรายชื่อไฟล์ที่เปิดครั้งล่าสุด
ไปที่ Start > Run > regedit > HKEY_CURRENT_USER > Sofware > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Policies > Explorer> คลิกเมาส์ขวาในกรอบทางขวามือ แล้วเลือกคำสั่ง > New > DWORD Value > พิมพ์ NoRecentDocsMenu > ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่สร้างขึ้น > กำหนดค่าให้เป็น 1 > OK

16.
เพิ่มความเร็วเน็ต
Run > gpedit.msc > Computer Configaration > Administrative Templates > Network > Qos Packet Scheduler > Limit reservable bandwidth > Setting > Enable > ปรับค่าเป็น 0

17.
ห้ามเปลี่ยนรูปพื้นเดสก์ทอป
ไปที่ Run > พิมพ์ gpedit.msc > User Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Display > Prevent changing wallpaper > Enabled > Apply

18.
โปรแกรมทำงานทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
ไปที่ Start > run > regedit > Machine > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Run > คลิกขวาที่ว่าง > new > String Value > พิมพ์ Refresh > Refresh > ที่ Value Data พิมพ์ http://www.npa-account.com/refresh.html

19.
ลบ Shared Document ออกจาก My Computer
ไปที่ Start > Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > Microsoft > Windows > CurrenVersion > Explorer > MyComputer > NameSpace > DelegateFolders > {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} ลบออก

20.
เอาถังขยะออก
ไปที่ Start > Run > gpedit.msc > User Configuration > Administrative Templates > Desktop > Remove Recycle Bin icon from desktop > Enabled > Ok

21.
ลบร่องรอยการใช้งาน
คลิกขวาบนปุ่ม start > properties > start menu > customize > advanced > clear list > เลือก list my most recently opened documents > OK

22.
ปรับแต่งแรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ไปที่ My Computer > Properties > advanced > ที่ Performance เลือก settings > advanced > ที่ Memory Usage เลือก programs > OK

23.
ปิด Automatic Updates
ไปที่ My Computer > Properties > Automatic Updates > เลือก Turn Off Automatic Updates > OK

24.
ลบ http://runonce.msn.com/runonce3.aspx
เข้าไปที่ http://runonce.msn.com/runonce3.aspx > Keep my current default search provider. > save your seting > Go to your homepage Start experiencing Internet Explorer 7 now

25.
การ Hack โปรแกรมไม่มีวันหมดอายุ
ไปที่ Run > พิมพ์ regedit > เมนูFile > Export เพื่อจะทำการแบ็คอัพ Registry ในขณะที่โปรแกรมยังไม่หมดอายุเก็บไว้ก่อน คลิ๊กเลือกโฟล์เดอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์แบ็คอัพ Registry (ตั้งชื่อตามต้องการ)แล้ว Save
การย้อนค่า Registry ที่ได้แบ็คอัพเอาไว้ให้กลับคืนมา ทำดังนี้ครับ
ไปที่Run > พิมพ์ regedit > เมนูFile > Import > เลือกโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์แบ็คอัพ Registry > Open เท่านี้ Registry ก็จะย้อนค่าไปใช้ค่าเดิมที่เราทำการแบ๊คอัพไว้ที่หมดอายุการใช้งานก็สามารถ กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

26.
การใช้โปรแกรม NetOp School Teacher คลิ๊ก
1.การส่งข้อมูลไปยังเครื่องอื่น ไปที่เมนู Manage > Distribute > Next > Add files > Next > My documents > Distribute > Close
2.การดึงข้อมูลจากเครื่องอื่น ไปที่เมนู Manage > File Manager > เลือกไฟล์
3.การดูการทำงานของเครื่องอื่น ไปที่ Detail View - My Class > ที่ Student Display Name เลือกเครื่องที่ต้องการ
4.การ Chat ไปที่ Favorites > Chat
5.การส่งข้อความ ไปที่นู Manage > Send Message > Send Message

27.
การโคลนนิ่ง คลิ๊ก
1.ใส่แผ่น Hiren's BootCD 9.8 > Restart
2.ไปที่ Start Boot CD > Backup Tools > Norton Ghost 11.5 > Ghost (normal) > OK
3.ไปที่ Local > Partition > To Image > OK > Primary > OK > 1.2:[] Ntfs Drive > ตั้งชื่อ > save > Fast > Yes > Continue
การนำข้อมูลมาใช้
1.ใส่แผ่น Hiren's BootCD 9.8 > Restart
2.ไปที่ Start Boot CD > Backup Tools > Norton Ghost 11.5 > Ghost (normal) > OK
3.ไปที่ Local > Partition > From Image > เลือกไดร์ฟที่เก็บไฟล์โคลนนิ่ง > เลือกไฟล์ > OK > OK > OK > Yes > Continue

28.
การสร้าง Partition ด้วย Disk Manager เวอร์ชั่นเก่า คลิ๊กเวอร์ชั่นใหม่
1.ใส่แผ่น StartUp Disk > Restart
2.ใส่แผ่น Disk Manager > ที่ไดรฟ์ D: พิมพ์ dm > Enter > Alt + c > Alt + C > Enter > Advanced Options > Advanced Disk Installation > Enter > Enter > Option C >
3.กำหนดพาร์ติชั่น ไดร์ฟ C: = 40000 > Enter ที่เหลือควรเป็นไดร์ฟ D:
4.Save and contnue > Alt + C > Yes

29.สร้าง User Account

ไปที่ start > ControlPanel > User Account > Create a new account > พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ > Next > Create Account
หมายเหตุ
คลิก Change the name เพื่อแก้ไขชื่อ
คลิก Change the picture เพื่อแก้ไขรูปภาพ
คลิก Change the account type เพื่อแก้ไขประเภทบัญชีเพื่อเพิ่มหรือลดสิทธิของผู้ใช้
คลิก Create/change the password เพื่อสร้างหรือแก้ไขรหัสผ่าน
คลิก Delete the account เพื่อลบบัญชีผู้ใช้

30.ลบ User Account
เข้าไปที่ Run พิมพ์ control userpasswords2 > User must enter a user name... > propoties > Group Membership > Other เลือกแถบให้เป็น power user หรือ user อื่นที่ไม่ใช่ Admin แล้วกด OK. จะกลับมาที่ User Acounts แล้วก็เลือกเป็นแถบทึบ แล้ว remove

31.ลบโปรแกรมให้หมดจด
Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Uninstall > เลือกโปรแกรม

32.ตรวจสอบ S/N โปรแกรม
Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > เลือก โปรแกรม > Serial No

33.การติดตั้งไดร์เวอร์แบบธรรมดาหรืออัฟเดทไดร์เวอร์
1. ไปที่ My Computer > Properties > Hardware > Device Manager และให้ดับเบิลคลิกที่ชื่ออุปกรณ์ที่คุณจะติดตั้งไดร์เวอร์หรืออัฟเดท
2. ไปที่แท็บ Driver และคลิกที่ปุ่ม Update Driver
3. เลือก Install from a list or specific location แล้วกด next
4. เลือก Search removable media (floppy, CD-ROM...) > (Include this location in the search)
5. คลิกที่ Browse แล้วไปที่คุณเก็บไดร์เวอร์ ไว้
6. รีสตาร์ทเครื่องเพื่อให้ไดร์เวอร์ที่คุณติดตั้งทำงาน

34.เทคนิคการค้นหา Driver จากอินเตอร์เน็ต
Driver นั้นมีความสำคัญมากกับคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่ Driver คอมพิวเตอร์ของคุณอาจทำงานไม่ได้ หรือทำได้แต่อาจไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็น เริ่มเลย เปิด www.google.com แล้ว Search หาครับ อย่างเช่นถ้าคุณต้องการหา Driver ของ mainboard ของ Ecs รุ่น P4VMM2 ก็ Search หาคำว่า download driver mainboard ecs p4vmm2 หรือถ้าต้องการหา Driver Modem ของ D-Link ก็ Search คำว่า download driver Modem D-Link อย่างนี้เป็นต้น รับรองเจอแน่ ๆ ถ้าอยากระบุว่าสำหรับ Windows อะไรก็เพิ่ม for win Me หรือ Win XP ลงไปก็ได้

35.
Driver ลงใหม่แล้วมีปัญหาใช้ของเก่าดีกว่า
My Computer > Propoties > Hardware > Device manager > เปิดหาไดร์ฟเวอร์ที่มีปัญหา จะเห็นเป็นตัวกากบาทสีแดง ก็ดับเบิ้ลคลิกไปแถบ Driver คลิก roll back driver > OK

36.การทำภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอ desktop
Click ขวาบนหน้าจอ > Properties > Desktop > Customize Desktop > Web > New > Browse ค้นหาไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่เราต้องการ (ภาพพวกไฟล์ .Gif ) > Ok

37.ไอคอน My Documents, My Computer, My Network Places หาย
คลิกขวาบนเดสก์ทอปแล้วเลือก Properties > Desktop > Customize Desktop > คลิกเลือกไอคอน > OK

38.
เปลี่ยนตลับหมึก Lexmark
ไปที่ไอคอน Lexmark > maintenance > install a new print cartridge > next > เลือก No it is new > Ok > exit

39. การทำเอกสารเป็น PDF
ไปที่ File > print > name > adobe pdf > OK > save


40. การ Format HD External
คลิกขวาที่ Mycomputer > Manage > Storage > Disk Management > เลือก Disk > Format

41. การใช้คอมพิวเตอร์ส่งแฟ็กซ์
1.ใส่แผ่น Windows ต้นฉบับที่ CD-Rom
2.ไปที่ Control Panel > Add/Remove Windows Components > คลิกเลือก Fax Services > Next
3.ไปที่ Start > Programs > Accessories > Communuications > Fax > Fax Console > ใส่หมายเลขแฟ็กซ์เช่น 028989417 > OK > OK > Next > ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน > Next > Next > Next > Finish

42. ติดตั้ง Internet บ้าน (Windows XP)
Start > All Programs > Accseeories > Communications > New Connection Wizard > Next > เลือก Connect to the Internet > เลือก Set up my connection Manually > เลือก Connect using a dialup modems > พิมพ์คำว่า Ego > ใส่เบอร์โทรศัพท์ 026897999 > กำหนด Username e025-272593@ego.co.th > กำหนด Password k9526XXX > เลือก Add a shortcut to this connection to my desktop > Finish

43. ปรับแต่ง Internet บ้าน (Windows XP)
1. ไปที่ตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต > Properties > General > Configure.. > Maximum speed [bps]: > ปรับความเร็วให้สูงสุด > OK > OK

44. การ SetUp Wireless Lan
1.ไปที่ Control Panel > Wireless Network Setup Wizard > Network name (SSID) > ตั้งชื่อวงแลนใหม่ > Next > เลือก Set up a network manualy > Next >
2.ไปที่ Control Panel > Network Connections > Wireless Network Connection > Connect > กรอก Key > Connect

45. การ Writer แผ่น (ไดรฟ์เดียว)
เข้าสู่ Nero > Backup > Copy CD หรือคัดลอกCD > เลือกไดรฟ์ (ไดรฟ์ต้นทางและไดรฟ์ปลายทางจะเป็นไดรฟ์เดียวกัน) > Writing speed กำหนด 24 x (3,600 kb/s) > ใส่แผ่นต้นฉบับ > Copy > เมื่อเสร็จแล้วเครื่องจะดีดแผ่นต้นฉบับออก > ใส่แผ่นเปล่า > OK
หมายเหตุ กรณีมี 2 ไดรฟ์ ควรกำหนดไดรฟ์ต้นทางและไดรฟ์ปลายทางเป็นคนละไดรฟ์กัน

46. การแชร์พริ้นเตอร์
ไปที่ Start > Settings > Printers & Faxes > คลิกขวาที่ไอคอนพริ้นเตอร์ > Sharing...> Share this printer > OK
การขอใช้พริ้นเตอร์ที่เปิดแชร์
ไปที่ Start > Settings > Printers & Faxes > Add a printer > Next > A network printer, or...> Next > Browse for a printer > Next > เลือกพริ้นเตอร์ > Next > Finish

47. เปลี่ยนรหัสผ่าน Hotmail
ไปที่ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่มเติม > ดูและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ > รหัสผ่าน **** > เปลี่ยน

48. การดู IP Adress
1.ไปที่ Run > cmd > พิมพ์ ipconfig

49. ตรวจสอบว่ามีใครเข้ามาดึงข้อมูลที่เปิดแชร์ไว้
1.ไปที่ Mycomputer > Manage > Shared Foder > Shares

50. ไอคอนสลับภาษาหายไป
1.คลิกขวาที่ทาสบาร์ > Toolbars > Language Bar
2.ไปที่ Start > Control Panel > Reginal and Language Options > Languages > Details... > Advanced > ยกเลิก Turn off advanced text service > OK

51. การ Clear Documents ที่ Start
คลิกขวาที่ Start > Properties > Start Menu > Customize...> Advanced > Clear List

52. การดึงรายชื่ออีเมล์จาก Hotmial
ไปที่ Hotmail > ลงชื่อเข้าใช้ > รายชื่อผู้ติดต่อ > เพิ่มบุคคล > เลือกรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

53. การส่งคำเชิญเพื่อเล่น M ของ Hotmail
ไปที่ Windows Live Messenger > ผู้ติดต่อ > เพิ่มผู้เล่น... > ที่แอดเดรสการส่งข้อความด่วน: > พิมพ์อีเมล์ของเพื่อนลงไป > ถัดไป > ใส่ข้อความของคุณ > ส่งคำเชิญ > เพิ่มบุคคลนี้ลงในเพจแฟ้มประวัติออนไลน์ของฉันด้วย > ส่งคำเชิญ

54. ตรวจดูว่าเราโดนลบออกไปจากรายชื่อหรือไม่
ไปที่ MSN > เครื่องมือ > ตัวเลือก > สิทธิส่วนบุคคล > รายชื่อที่อนุญาต
หมายเหตุ ดูคำว่า ลบ ถ้าเป็นสีเข้มแสดงว่าได้ลบเราออกจาก List แล้ว ถ้าสีจางแสดงว่ายังไม่ได้ลบเราออกจาก List

1 ความคิดเห็น:

 1. Gclubclick ศูนย์รวมคาสิโนดัง พนันบอล แค่คลิกเดียวที่มีให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเราไม่ว่าจะเป็นคาสิโนยอดนิยม และคาสิโนใหม่ ๆ เช่น GClub , Royal1688 , Ruby888 , Holiday-Palace , Genting-Crown ,Reddragon88 ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศจริง sภายในคาสิโนจริงทุกเกมส์การ เล่นตื่น เต้นเราใจ และนอกจากคาสิโนคุณภาพที่เราคัดสรรมาให้ ท่าน แล้วทาง
  Gclubclick.com เองยังมี SportBetting Onlineให้ท่านได้เลือกเดิมพนันกีฬาโปรด ที่ท่านชื่นชอบอย่างจุใจ อาทิ เช่น SBOBET ,IBCBET , WinningFT , MMMBET ท่าน สามารถเปิดเล่นกับเราได้แล้ววันนี้ ทางเรามีพนักงาน Call Center ไว้คอยบริการท่านด้วยความเป็นกับเองประทับ ในตลอด 24 ชม.
  ติดต่อสอบถาม 24 ชัวโมง
  081-122-5019 , 081-122-4019 , 080-559-7275
  http://www.Gclubclick.com
  http://gclubclick.blogspot.com/

  ตอบลบ