วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553

วิธีแก้ปัญหากรณี Network Connection หายไป

make cash
วิธีที่ 1
Start Menu --> Run --> gpedit.msc --> OK

Disable removes Network Connections from Settings on the Start menu.

วิธีที่ 2

Open your registry and find the key below.
Start Menu --> Run --> regedit --> OK

Create a new DWORD value, or modify the existing value called 'NoNetworkConnections' set the value to equal '0' to disable the restriction.

Exit your registry, you may need to restart for the changes to take effect.

Registry Settings
User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer]
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer]
Value Name: NoNetworkConnections
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)


วิธีการแก้ไขไอคอนการเชื่อมต่อเครือข่ายสูญหายใน Windows Server 2003 และใน Windows XP

การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบการตั้งค่าเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์:
a.คลิกขวาที่ My Computer แล้วคลิกProperties
b.คลิกที่แท็บ Hardware และคลิกที่ Device Manager
c.ขยาย Network Adapters แล้วตรวจสอบดูว่ามีการแสดงรายชื่อเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ไว้ถูกต้อง
d.ดับเบิลคลิกที่ network adapter แล้วตรวจสอบดูว่าปรากฏข้อความ "This device is working properly" ขึ้นในช่อง Device status ในแท็บ General

2. ตรวจสอบดูว่าเซอร์วิสต่างๆ ที่จำเป็นเริ่มไว้แล้ว:
a. คลิกขวาที่ My Computer แล้วคลิกManage
b. ขยาย Services and Applications แล้วคลิก Services
c. ในช่องด้านขวา ตรวจสอบว่าได้เริ่มเซอร์วิสต่างๆ ต่อไปนี้แล้ว:
• Remote Procedure Call (RPC)
• Network Connections (เซอร์วิสนี้ขึ้นกับเซอร์วิส RPC)
• Plug and Play
• COM+ Event System (เซอร์วิสนี้ขึ้นกับเซอร์วิส RPC)
• Remote Access Connection Manager (เซอร์วิสนี้ขึ้นกับเซอร์วิส Telephony)
• Telephony (เซอร์วิสนี้ขึ้นกับเซอร์วิส RPC และ PnP)

3. ตรวจสอบการตั้งค่าการล็อกออน:
a. ดับเบิลคลิกที่เซอร์วิส COM+ Event System
b. คลิกแท็บ Log On
c. ใต้ Log on as ตรวจดูว่าได้เลือกLocal System account แล้ว การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์

4. ตรวจสอบดูการตั้งค่าการโต้ตอบของเดสก์ทอป
a. ดับเบิลคลิกเซอร์วิส Network Connection
b. คลิกแท็บ Log On
c. ใต้ Log on as ตรวจดูว่าได้เลือกLocal System account แล้ว
d. ตรวจสอบดูว่า ได้เปิดตัวเลือก Allow service to interact with desktop แล้ว

5. ตรวจสอบการตั้งค่าเซอร์วิสเน็ตเวิร์ก:
a. ใน Control Panel ดับเบิลคลิก Add or Remove Programs
b. คลิก Add/Remove Windows Components
c. คลิก Networking Services แล้วคลิก Details ตรวจสอบดูว่าได้เปิด Simple TCP/IP Services แล้ว

6. ตรวจสอบดูว่าไฟล์ network DLL รีจิสเตอร์ไว้อย่างถูกต้องแล้ว:
a. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
b. พิมพ์ cmd.exe แล้วคลิก OK
c. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ แล้วกด ENTER หลังจากคุณพิมพ์แต่ละบรรทัด คลิก OK เมื่อไดอะล็อกบ็อกซ์ RegSvr32 ปรากฏขึ้นสำหรับแต่ละคำสั่ง
regsvr32 netshell.dll
regsvr32 netcfgx.dll
regsvr32 netman.dll
d.รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

7. ตรวจสอบดูว่า Windows Protected Files ทั้งหมดในโฟลเดอร์ System 32 ยังคงมีอยู่

8. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ sfc /purgecache แล้วกด ENTER Windows File Checker จะเริ่มต้นทำงาน

ตรวจสอบดูว่ารีจิสตรีคีย์ยังคงอยู่และถูกต้อง:

a. เริ่ม Registry Editor
b. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสตรีต่อไปนี้:
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-000000000046}

ตรวจสอบดูว่าซับคีย์ NumMethods และProxyStubClsid32 มีอยู่และค่าถูกต้อง หากไม่พบรีจิสตรีคีย์เหล่านี้ ให้สร้างขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรีจิสตรีซับคีย์เหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
269019 (http://support.microsoft.com/kb/269019/) ไอคอนโฟลเดอร์ Network and dial-up connections หายไป (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
9. ใช้ยูทิลิตี Dcomcnfg.exe เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่า Default Impersonation Level:
a. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ dcomcnfg และคลิกที่ OK
b. ใน Component Services คลิก Computers คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก Properties
c. คลิกแท็บ Default Properties แล้วคลิก Enable Distributed COM on this computer เพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
d. คลิกการตั้งค่าใดๆ นอกจาก Anonymous ในช่อง Default Impersonation Level แล้วคลิก OK

ระดับของเครื่องใหม่จะสามารถใช้ได้ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดโปรแกรม โปรแกรมที่กำลังรันไม่ได้รับผลจนกว่าคุณจะเริ่มต้นโปรแกรมใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
273461 (http://support.microsoft.com/kb/273461/) ไม่ปรากฏไอคอน Network and dial-up connection เมื่อคุณใช้คำสั่ง เพื่อกำหนดระดับ impersonation level เป็น anonymous (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

10. หากไม่ปรากฏไอคอน Dial-up Connection ให้เพิ่มโมเด็มมาตรฐานชั่วคราวเพื่อดูว่าปรากฏไอคอนการเชื่อมต่อหรือไม่


11. ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าไม่มีเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ โกสต์หรือซ่อนอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base


269155 (http://support.microsoft.com/kb/269155/) ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามกำหนดไอพีแอดเดรสให้เน็ตเวิร์กอะแด ปเตอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

12. ลบเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ใน Device Manager:
a. คลิกขวาที่ My Computer คลิก Properties คลิกแท็บ Hardware แล้วคลิก Device Manager
b. การดูรายชื่อของเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ที่ติดตั้งไว้ ให้ดับเบิลคลิกที่ Network adapter(s) แล้วคลิก Remove
c. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วให้ระบบตรวจสอบและติดตั้งไดรเวอร์เน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ ขั้นตอนนี้จะตรวจสอบและแก้ไขรายการรีจิสตรีที่มีปัญหาในการไบน์เน็ตเวิร์กอะ แดปเตอร์ ทำตามขั้นตอนนี้หากขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ทั้งหมดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทำตามขั้นตอนนี้เสมอก่อนที่คุณจะตัดสินใจลบการ์ดเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์เอง
ลบซอฟท์แวร์จัดการเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์อื่นๆ ลบซอฟท์แวร์ทีมชั่วคราว การผสมผสานต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานได้:
Dual-Port Intel Pro 100+ Server Adapter และ Intel Teaming Software รันคอมโปเนนท์ SNMP

13. สำหรับเวอร์ชันอัปเดทของเอเจนต์ Intel SNMP (Ilansnmp.dll) และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อบริษัทผู้ผลิตเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

811876 (http://support.microsoft.com/kb/811876/) ไม่ปรากฏในรายชื่อ Network adapters ในรายชื่อ network adapters และ Cluster Server หยุดตอบสนองเมื่อมีการติดตั้งเอเจนต์ Intel SNMP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

278431 (http://support.microsoft.com/kb/278431/) การใช้อะแดปเตอร์ teaming กับการโหลดบาลานซ์ของเครือข่ายอาจทำให้เกิดปัญหากับเครือข่ายได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

14. หากการเชื่อมต่อถูกลบหลังจากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
a. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อดูว่า Group Policy object (GPO) กำลังถูกดาวน์โหลด
b. เริ่มเครื่องมือ Group Policy Results เพื่อดูว่ามีการใช้ GPOs ใดบ้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Group Policy Results คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

321709 (http://support.microsoft.com/kb/321709/) วิธีการใช้เครื่องมือ Group Policy Results ใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Group Policy Management Console เพื่อตรวจสอบ Group Policy Objects Group Policy Management Console สามารถใช้ได้เพื่อดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของไมโครซอฟท์:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=0A6D4C24-8CBD-4B35-9272-DD3CBFC81887 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=0A6D4C24-8CBD-4B35-9272-DD3CBFC81887)

c. คลิก Start คลิก Run พิมพ์ gpedit.msc แล้วกด ENTER
d. ค้นหาและเปิด Group policy/User Configuration/Windows Settings/Internet Explorer Maintenance/Connection/Connection Settings/
e. คลิกเพื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย Delete existing Dial-up Connection Settings

15. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ winmgmt /clearadap และกด ENTER

คำ สั่งนี้ลบข้อมูล AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) ทั้งหมดจากรีจิสตรีและรีเซ็ตสถานะของแต่ละ performance library เครื่องมือ ADAP บันทึกข้อมูลสถานะเกี่ยวกับไลบรารีประสิทธิภาพของระบบในรีจิสตรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base

266416 (http://support.microsoft.com/kb/266416/) วิธีการแก้ปัญหาการเกิดข้อผิดพลาดในตัววัดประสิทธิภาพ WinMgmt (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


16. เมื่อคุณคลิกขวาที่ไอคอน My Network Places แล้วคลิก Properties วินโดว์ Network Connections จะเริ่มเปิดแต่จะปิดไปอย่างกะทันหันหรือ "แฮงค์" โดยการแก้ไขปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:


a. เริ่ม Registry Editor
b.ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสตรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
c. คลิกขวาที่ซับคีย์ Network คลิก Export แล้วบันทึกสาขาที่เลือกไว้ในไฟล์
d. คลิกซับคีย์ Network อีกครั้ง แล้วลบรายการ Config ห้ามลบซับคีย์ Network รายการ Config จะถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
e. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ (คุณอาจต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เอง)

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับไมโครซอฟท์ Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

17. สำหรับปัญหาการทำงานร่วมกันได้ระหว่างไดรเวอร์อื่นๆ และ Windows Service Pack ล่าสุด ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
a. คลิก Start เลือกที่ All Programs แล้วคลิก Windows Update
b. คลิก Custom Install แล้วคลิก Select optional hardware update เพื่อดูและติดตั้งการอัปเดทฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่มี

ถ้าทำทุกข้อแล้วยังใช้ไม่ได้ ให้เอาดาวน์โหลดเอาโปรแกรมนี้หรือโปรแกรมนี้ไปช่วยดาวน์โหลดไดร์เวอร์แล้วซะก็สิ้นเรื่อง...เฮ้อ

2 ความคิดเห็น: