วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553

วิธี ปัญหากรณี System restore หายไป

make cash
กรณี System restore หายไป มี 2 วิธี ดังนี้
1.ให้พิมพ์ด้านล่างใน Notepadแล้ว save เป็น .reg (all file)
จากนั้นดับเบิลคลิก แล้ว OK
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]

"DisableConfig"=dword:00000000

"DisableSR"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoSaveSettings"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sr]

"Type"=dword:00000002

"Start"=dword:00000000

"ErrorControl"=dword:00000001

"Tag"=dword:00000004

"ImagePath"=hex(2):53 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 33 00 32 00 5c 00 44 00 \

52 00 49 00 56 00 45 00 52 00 53 00 5c 00 73 00 72 00 2e 00 73 00 79 00 73 \

00 00 00

"DisplayName"="System Restore Filter Driver"

"Group"="FSFilter System Recovery"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sr\Parameters]

"FirstRun"=dword:00000000

"DontBackup"=dword:00000000

"MachineGuid"="{EAAFAEEC-4AFE-42BE-83D9-C12FDD4942A6}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sr\Security]

"Security"=hex:01 00 14 80 90 00 00 00 9c 00 00 00 14 00 00 00 30 00 00 00 02 \

00 1c 00 01 00 00 00 02 80 14 00 ff 01 0f 00 01 01 00 00 00 00 00 01 00 00 \

00 00 02 00 60 00 04 00 00 00 00 00 14 00 fd 01 02 00 01 01 00 00 00 00 00 \

05 12 00 00 00 00 00 18 00 ff 01 0f 00 01 02 00 00 00 00 00 05 20 00 00 00 \

20 02 00 00 00 00 14 00 8d 01 02 00 01 01 00 00 00 00 00 05 0b 00 00 00 00 \

00 18 00 fd 01 02 00 01 02 00 00 00 00 00 05 20 00 00 00 23 02 00 00 01 01 \

00 00 00 00 00 05 12 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 05 12 00 00 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sr\Enum]

"0"="Root\\LEGACY_SR\\0000"

"Count"=dword:00000001

"NextInstance"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalMachine\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]

"DisableSR"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalMachine\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]

"DisableConfig"=dword:00000000

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalMachine\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalMachine\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]

2.ไปที่ Window หา sr.inf แล้ว install คอมจะถามหาแผ่นวินโดว์ ก็ใส่แผ่น แล้วเลือกไฟ จากนั้นคลิก OK แล้ว รีสตาร์ท เป็นอันเสร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น